CleanZone*

Funktsioon CleanZone kontrollib ja näitab, kas autosalongi hea õhukvaliteedi kõik tingimused on täidetud.
P5-1617–Climate–Clean Zone
  1. P5-Icon gray box AIndikaator on nähtav keskekraani kliimavaates.
  2. P5-Icon gray box BIndikaator on nähtav kliimareal, kui kliimavaade pole avatud.

Kui tingimused pole täidetud, on tekst Clean Zone valge. Kui kõik tingimused on täidetud, muutub tekst siniseks.

Täidetud peavad olema järgmised tingimused.
  • Kõik uksed ja pakiruumi kaas on suletud.
  • Kõik küljeaknad ja panoraamkatuseluuk* on suletud.
  • Õhukvaliteedisüsteem Interior Air Quality System* on aktiveeritud.
  • Ventilaator on aktiveeritud.
  • Õhuringlus on välja lülitatud.

 Märkus

CleanZone ei viita hea kvaliteediga õhule. See üksnes tähendab, et hea õhukvaliteedi tingimused on täidetud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.