Käsipesu

Sõiduk tuleb pesta kohe, kui see on saanud mustaks. See tähendab, et autot on lihtsam puhastada, kuna mustus ei jää nii kõvasti kinni. Samuti vähendab see kriimustuste ohtu ja hoiab auto värskena. Puhastage autot õliärastiga puhastusalal ja kasutage autošampooni. Kasutage Volvo soovitatud puhastusvahendeid ja autohooldustooteid.

Olulised märkused auto käsitsi pesemiseks

 • Ärge peske autot otsese päikesevalguse käes. See võib põhjustada puhastusvahendi või vaha kuivamise ja pindu kahjustada.
 • Peatuge ja kontrollige rehve niipea kui võimalik. Need sisaldavad aineid, mis kahjustavad ja muudavad autovärvi väga kiiresti. Kasutage näiteks pehmet paberit või rohkes vees immutatud svammi. Värvierinevuste kõrvaldamiseks soovitame pöörduda Volvo volitatud teenindusse.
 • Peske ka auto alaosa, kaasa arvatud rattakoopaid ja kaitseraudu.
 • Auto pesemise käigus kraapimise vältimiseks loputage kogu autot seni, kuni kogu lahtine mustus on eemaldatud. Ärge pihustage vett otse lukuaukudesse.
 • Vajaduse korral kasutage väga räpastel pindadel rasvaärastusainet. Pange tähele, et sellisel juhul ei tohi pinnad olla päikesest kuumad.
 • Peske käsna, autošampooni ja rohke leige veega. Veenduge, et käsn on puhas. Käsnal olev mustus võib põhjustada auto kriimustamist pesemise ajal.
 • Klaasipuhasteid pese leige seebilahuse või autošampooniga.
 • Kuivata auto puhta pehme seemisnaha või veekaabitsaga. Vältides veepiiskade kuivamist tugevas päikesevalguses, vähendate riski, et vajate kuivamisjälgede välja poleerimist.
 • Pärast auto pesemist võib sellele jääda asfaldilt tõrvajääke. Kasutage nende eemaldamiseks Volvo soovitatud tõrvaeemaldusvahendit.

 Hoiatus

Lase mootorit puhastada alati töökojas. Kuuma mootori korral esineb tulekahjuoht.

 Oluline

Määrdunud esilaternate funktsioon võib olla kahjustatud. Puhastage neid regulaarselt, nt tankimise ajal.

Ärge kasutage söövitavaid puhastusaineid, vaid kasutage selle asemel vett ja mittekriimustavat käsna.

 Märkus

Välisvalgustusel, nt esituledel ja tagatuledel võib aeg-ajalt tekkida klaasisisene kondensaat. See on normaalne, kogu välisvalgustus talub seda. Kondensaat aurustub tule seest, kui tuli mõneks ajaks sisse lülitada.

 Oluline

 • Enne auto pesemist veenduge, et panoraamkatuseluuk* ja päikesevisiir oleksid suletud.
 • Panoraamkatuseluugil ei tohi kunagi kasutada abrasiivsete omadustega poleerimispastat.
 • Ärge kunagi kasutage panoraamkatuseluugi kummitihendil vaha.

 Oluline

Pärast pesu eemaldage mustus uste ja lävepakkude äravooluavade juurest.
 1. * Lisavarustus/tarvik.