Lukustuse kinnitus

Auto annab lukustamisest ja lukust avamisest teada ohutuledega.

Väline märguanne

Lukustamine
  • Lukustamisest annavad märku vilkuvad suunatuled ning sisseklapitud küljepeeglid1.
Lukust lahtitegemine
  • Avamisest annavad märku vilkuvad suunatuled ning väljalapitud küljepeeglid1.

Kõik uksed, pakiruumi kaas ja kapott peavad olema suletud, et auto saaks lukustamisest märku anda. Kui lukustamise ajal on vaid juhiuks suletud2, siis lukustamine toimub, kuid ohutuledega märguandeks peavad kõik uksed, pakiruumi kaas ja kapott olema suletud.

Lukustuse ja alarmi märgutuli armatuurlaual

16w17- V90/S90-SPA - Larm indicator on the instument panel
Lukustus-/alarminäidik näitab lukustussüsteemi olekut.
  • Pikad vilksatused tähendavad lukustamist.
  • Lühikesed vilksatused tähendavad, et auto on lukus.
  • Kiired vilksatused pärast alarmi väljalülitamist* tähendavad, et alarm aktiveerus.

Lukustusnuppudega näitamine

Esiuks

16w17 - P5 - Central locking front door
Märgutuledega lukustusnupud esiuksel.

Emma-kumma esiukse lukustusnupu põlev märgutuli näitab, et kõik uksed on lukus. Kui mõni uks avatakse, kustuvad mõlema ukse märgutuled.

Tagauks*

16w17 - P5 - Central locking rear door
Märgutuledega lukustusnupud tagaustel.

Emma-kumma ukse lukustusnupu põlev märgutuli näitab, et kõik uksed on lukus. Kui ükski uks lukust avatakse, kustub selle märgutuli, kõik ülejäänud märgutuled põlevad edasi.

Muu märguanne

Turvalise kojujõudmise valgustust ja lähenemistule funktsioone saab aktiveerida ka lukustamisel ja lukust avamisel.

  1. 1 Ainult elektriliste kokkuklapitavate külgpeeglitega autode kohta.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Ei kehti autodele, millel on võtmeta lukustussüsteem*.