Telefoni automaatne autoga ühendamine Bluetoothi kaudu

Telefoni saab ühendada automaatselt autoga Bluetoothi abil. Telefon peab olema ühendatud autoga esimest korda.
Automaatselt saab ühendada kaks viimati ühendatud telefoni.
Aktiveerige telefonis Bluetooth-ühendus ja keerake süüde asendisse I.
Valige vähemalt süüteasend I.
Telefon loob ühenduse.