Rakenduste ja nuppude liigutamine keskekraanil

Rakenduste kuval olevaid rakendusi ja autofunktsioonide kuval olevaid funktsioonide nuppe saab teisaldada ja korraldada vastavalt soovile.
Rakenduste kuvale juurdepääsu saamiseks pühkige paremalt vasakule1 ja funktsioonide kuvale juurdepääsu saamiseks vasakult vasakule1.
Hoidke all rakendust või nuppu.
Rakenduse või nupu suurus muutub ning rakendus/nupp muutub pisut läbipaistvaks. Seejärel saab seda teisaldada.
Lohistage rakendus või nupp kuval olevale tühjale kohale.

Rakenduste või nuppude paigutamiseks on saadaval kuni 48 rida. Rakenduse või nupu nähtavast kuvast väljapoole teisaldamiseks lohistage see kuva allossa. Seejärel lisatakse uued read, kuhu saab rakenduse või nupu paigutada.

Rakenduse või nupu saab paigutada ka rohkem allapoole, kust see kuva tavarežiimi puhul välja ei paista.

Kuva kerimiseks üles- või allapoole tõmmake sõrmega üle ekraani.

 Märkus

Peitke harva kasutatavad rakendused. Nii on hõlpsam leida rakendusi, mida sagedamini kasutate.

 Märkus

Rakendusi ja auto funktsioone ei saa määrata juba kasutusel olevatesse pesadesse.
  1. 1 Kehtib vasakpoolse rooliga autode puhul. Parempoolse rooliga autodes tõmmake vastassuunas.