Sõiduraja abisüsteemi kuvarežiim

Sõiduraja abisüsteemi (LKA1) kujutatakse juhiekraanil sümbolitega, mis olenevad olukorrast.
P5-1507-Lane Keeping Aid symbol

Siin on toodud sümbolite ja nende esindavate olude näited.

Saadaval

P5-1507-Lane Keeping Aid lane lines detected
Saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on VALGED.

Sõidurea abi skannib ühte või mõlemat sõidurea joont.

Pole saadaval

P5-1507-Lane Keeping Aid cannot detect lane lines
Pole saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on HALLID.

Sõidurea abi ei suuda tuvastada sõiduridu, kiirus on liiga madal või tee liiga kitsas.

rooliabi/-hoiatuse märge

P5-1507-Lane Keeping Aid steering assistance
Juhtimisabi/-hoiatus – sümbolil esitatud sõidurea jooned on VÄRVILISED.

Sõidurea hoidmise süsteem märgib, et süsteem annab hoiatuse ja/või püüab autot tagasi sõiduritta juhtida.

  1. 1 Lane Keeping Aid