Keskekraani haldamine

Paljusid auto funktsioone saab juhtida keskekraanilt. Keskekraan reageerib puudutusele.

Keskekraani puutefunktsiooni kasutamine

Ekraan reageerib erinevalt sõltuvalt sellest, kas tehakse lohistav, tõmbav või koputav liigutus. Toiminguid, nagu erinevate kuvade vahetamine, objektide märkimine ja loendis sirvimine, saab sooritada ekraani erineval moel puudutades.

Infrapunakile ekraani pinna kohal võimaldab tuvastada ekraani ees oleva sõrme. See tehnoloogia võimaldab ekraani kasutada ka kinnastega.

Korraga saavad ekraani kasutada kaks inimest, nt juhi- ja kaassõitjapoole kliima seadistamiseks.

 Oluline

Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid, sest need võivad ekraani kriimustada.

Allolevas tabelis on toodud ekraani eri kasutusviisid.

ToimingSooritusviisTulemus
P5-1507-Gestures-Tap
Vajutage üks kord.Tõstab objekti esile, kinnitab valiku või aktiveerib funktsiooni.
Vajutage kiiresti kaks korda.Suurendab digitaalobjekti, nt kaarti.
Hoidke all.Haarab objektist kinni. Saab kasutada rakenduste teisaldamiseks või punktide liigutamiseks kaardil. Vajutage ja hoidke sõrme vastu ekraani ning samal ajal lohistage objekt soovitud asukohta.
P5-1507-Gestures-Tap with two fingers
Koputage ühe korra kahe sõrmega.Vähendab digitaalobjekti, nt kaarti.
P5-1507-Gestures-Drag
LohistaVahetab eri kuvade vahel, liigub aeglaselt loendis, tekstis või vaates. Vajutage ja hoidke all ning lohistage, et teisaldada rakendusi või liigutada kaardil punkte. Lohistage horisontaalselt või vertikaalselt üle ekraani.
P5-1507-Gestures-Flick
Tõmmake sõrmega/lohistage kiiresti

Vahetab eri kuvade vahel, liigub aeglaselt loendis, tekstis või vaates. Lohistage horisontaalselt või vertikaalselt üle ekraani.

Pange tähele, et ekraani ülaosa puudutades võib avaneda ülavaade.

P5-1507-Gestures-Spread
Libistage sõrmed üksteisest eemaleSuurendab.
P5-1507-Gestures-Pinch
Libistage sõrmed kokkuVähendab.

Avakuvale naasmine mõnelt teiselt kuvalt

Vajutage põgusalt avakuva nuppu keskekraani all.
Kuvatakse avakuva viimane vaade.
Vajutage lühidalt uuesti.
Kõik avavaate alamvaated lülitatakse vaikeväärtusele.

 Märkus

Vajutage avakuva tavarežiimis avalehenuppu. Ekraanil kuvatakse animatsioon, mis tutvustab, kuidas eri kuvasid avada.

Loendi, artikli või kuva kerimine

Kui kerimistähis nähtavale ilmub, saate kuval üles või alla kerida. Tõmmake vaatel üles- või allapoole.

P5-1546 - Scroll indicator in centerdisplay
Kui kuval on võimalik kerida, näete keskekraanil kerimistähist.

Keskekraani juhtnuppude kasutamine

P5-1507–Climate–Temperature regulation
Temperatuuri regulaatorid

Regulaatorit kasutatakse auto paljude funktsioonidega. Näiteks temperatuuri saate reguleerida ühel järgmisel viisil:

  • lohistage juhtnupp soovitud temperatuurini,
  • temperatuuri aeglaselt suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppe + või või
  • puudutage regulaatoril soovitud temperatuurivalikut.