Bluetoothi seadmete sätted

Bluetoothi kaudu ühendatud seadmed.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage SideBluetooth-seadmed ja valige seadistused.
  • Lisa seade – uue seadme sidumise alustamine.
  • Paaristatud seadmed – loendab registreeritud/seotud seadmed.
  • Eemalda seade – eemaldab ühendatud seadme.
  • Sellele seadmele lubatud teenused – määrab seadme kasutusvalikud: helistamine, sõnumite saatmine / vastu võtmine, meediumi voogedastamine ja Interneti-ühendusena kasutamine.
  • Internetiühendus - ühendab auto Internetti seadme Bluetooth-ühenduse kaudu.

 Märkus

Mõne telefoni puhul on vajalik seada telefoni Bluetoothhelitugevus käsitsi 100% tasemeni, et helitugevus oleks autos piisavalt kõrge. Selline seadistus on vajalik iga ühendatud telefoni jaoks. Seadistus tuleb teha üks kord kõnede ja üks kord meedia voogedastuse jaoks. Süsteem peab seejärel seadistuse meeles ning seda ei ole vaja telefoni igakordsel ühendamisel korrata.