Roolimisabi kokkupõrkeohu korral ja selle piirangud

Funktsioon võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt:
 • väikeste sõidukite korral, nagu mootorrattad;
 • kui suurem osa autost on jõudnud külgmisele rajale;
 • ebaselgete või puuduvate rajatähistustega teedel/sõiduradadel
 • väljaspool kiirusvahemikku 60–140 km/h (37–87 miili tunnis);
 • kiirustundliku roolimistakistuse servomootor töötab vähendatud võimsusega, nt jahutamine ülekuumenemise korral.
Muud keerulised olukorrad on nt:
 • teetööd
 • talvised teeolud
 • kitsad teed
 • vilets teekate
 • väga sportlik sõidumaneer
 • vilets ilm ja kehv nähtavus

Nendes rasketes oludes ei saa funktsioon juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame funktsiooni välja lülitada.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.