Hübriidaku laadimise lõpetamine

Laadimise lõpuleviimiseks avage auto lukust, ühendage lahti autokaabel laadimispesast ja seejärel 230 V pesast1 (vahelduvvool).

 Oluline

Auto tuleb lukust avada kaugjuhtimispuldi lukust avamise nupuga enne, kui eraldate laadimiskaabli auto laadimispistikust. Seda tuleb teha isegi siis, kui auto uksed on juba lukust lahti. Kui auto lukustust ei vabastada lukust avamise nupuga, võib tagajärjeks olla laadimiskaabli või süsteemi kahjustamine.

 Märkus

Avage auto alati lukust, et laadimine peatada enne ühendusjuhtme eraldamist 230 V vahelduvvoolupesast. Pidage meeles, et laadimisjuhe tuleb esmalt ühendada lahti laadimispesast ja siis 230 V pesast (süsteemi kahjustamise ja laadimise soovimatu katkestamise vältimiseks).

P5-XC90Hybrid-16w17-Unlock car
P5-Icon gray box 1

Vabastage auto lukust kaugjuhtimispuldiga, laadimine lõpetatakse ja laadimiskaabli lukustatud käepide vabastatakse.

P5P6-2017- Plug out cable from car (EU+CH)
P5-Icon gray box 2

Eemaldage kaabel auto laadimispesast ja sulgege luuk.

P5P6-2017-XC90H-Plug out cable from house (EU+CH)
P5-Icon gray box 3

Eemaldage kaabel 230 V pesast.

Pange laadimiskaabel tagasi pakiruumi paremal küljel asuvasse panipaika.

Laadimiskaabel lukustub automaatselt

Kui laadimiskaablit ei eemaldata laadimise sisendpesast, lukustub see pärast lukust avamist peagi automaatselt uuesti, et muuta laetus ja sõiduulatus maksimaalseks ning võimaldada enne teekonna alustamist kasutada eelsoojendust. Laadimiskaabli saab eemaldada pärast auto lukust avamist kaugjuhtimispuldiga. Autodel, millel on süsteem Passive Entry*, saate lukustuda ja lukust avada käepidemega.

  1. 1 Pistikupesa pinge sõltub kasutusriigist.
  2. * Lisavarustus/tarvik.