Sisevalgustuse reguleerimine

Auto sisevalgustuse süttimine oleneb süüteasendist. Salongivalgustust saab reguleerida instrumendipaneeli pöördnupuga ja teatud valgusfunktsioone saab reguleerida keskekraani kaudu.
P5-1746-All-Thumbwheel for light adjustment

Roolist vasakule jäävat armatuurlaua pöördlülitit saab kasutada ekraanivalgustuse, juhtnuppude valgustuse, sisekujunduse valgustuse ja miljöövalgustuse ereduse reguleerimiseks*

Üldvalgustuse reguleerimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarTuled ja valgustusSisevalgustus.

Valige järgmiste sätete vahel.

  • Intensiivsus: valige Väljas, Madal või Kõrge.
  • Tase: valige Vähdatud ja Täis vahel.

Keskkonnavalgustuse reguleerimine*

Auto on varustatud mitme LED-tulega, mis muudavad värvi. Need tuled süttivad mootori töötamisel.

Tulede heleduse muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajuta My CarTuled ja valgustusSisevalgustusSalongi meeleoluvalgus.
Salongivalgustuse intensiivsus: valige Väljas, Madal või Kõrge.

Tulede värvi muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajuta My CarTuled ja valgustusSisevalgustusSalongi meeleoluvalgus.

Tulede värvi muutmiseks valige Temperatuuri alusel või Värvi järgi.

Suvandi Temperatuuri alusel kasutamisel muutub valgus salongi temperatuuri järgi.

Valiku Värvi järgi korral võib edasiseks reguleerimiseks kasutada alamkategooriat Teemavärvid.

  1. * Lisavarustus/tarvik.