Pikivahe hoiatuse aktiveerimine või inaktiveerimine1

Pikivahe hoiatuse saab välja lülitada. Funktsioon on saadaval vaid autodel, mis kuvavad teavet tuuleklaasil nii-öelda esiklaasinäidikul*.
P5-1507-Distance Alert symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

Pikivahehoiatus aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.

  1. 1 Distance Alert
  2. * Lisavarustus/tarvik.