Rooli reguleerimine

Rooli saab reguleerida eri asenditesse.
P5-1617-adjustment directions steering wheel
Rooli kõrgust ja kaugust saab reguleerida.

Rooli saab seadistada eri asenditesse olenevalt sellest, kas auto on varustatud põlveturvapadjaga1.

 Hoiatus

Enne sõidu alustamist reguleerige rooli ja fikseerige see. Rooli ei tohi sõidu ajal kunagi reguleerida.

Rooli reguleerimine põlveturvapadjaga autos

P5-1617-Adjusting steering wheel with knee airbag
Kang rooli reguleerimiseks.
Rooliratta vabastamiseks lükake hoob ette.
Reguleerige rool endale sobivasse asendisse.
Rooliratta asendisselukustamiseks tõmmake hoob taha. Juhul kui kang on jäik, vajutage või tõstke kergelt rooli, samal ajal kangi tagasi lükates.

Rooli reguleerimine põlveturvapadjata autos

P5-1617-Adjusting steering wheel without knee airbag
Kang rooli reguleerimiseks.
Rooliratta vabastamiseks tõmmake hooba tahapoole.
Reguleerige rool endale sobivasse asendisse.
Rooliratta lukustamiseks lükake hoob ette. Juhul kui kang on jäik, vajutage või tõstke kergelt rooli, samal ajal kangi tagasi lükates.
  1. 1 Teatud riikide jaoks on auto varustatud põlveturvapadjaga.