Kontekstipõhise seadistuse avamine keskekraanil

Kontekstipõhist seadistust saab kasutada auto enamike põhirakenduse jaoks nii, et saate muuta seadeid otse keskekraani ülakuval.
P5-17w46-Navigation settings pane-Contextueal higlighted
Ülavaade kontekstuaalsete sätete nupuga.

Kontekstuaalne säte on otsetee ekraanil kuvatava aktiivse funktsiooniga seotud konkreetse sätte kasutamiseks. Algselt autosse installitud rakendused, nt FM-raadio ja USB, on osa rakendusest Sensus ning kuuluvad auto põhirakenduste hulka. Nende rakenduste sätteid saab muuta otse kontekstuaalse sätte kaudu ülavaatel.

Kui kontekstipõhine seadistus on saadaval, toimige järgmiselt.

Lohistage ülakuva alla, kui rakendus on laiendatud režiimis, nt Navigatsioon.
Vajutage Navigatsiooni seadistused.
Avaneb navigatsioonisätete leht.
Muutke sätteid soovitud viisil ja kinnitage valikud.

Seadistuskuva sulgemiseks vajutage nuppu Sulge või keskekraani all olevat füüsilist avakuvanuppu.

Enamikul auto põhirakendustel on see kontekstipõhine seadistusvalik, kuid mitte kõigil.

Kolmandate isikute rakendused

Kolmandate isikute rakendused pole auto ostmise hetkel installitud, kuid neid saate ise alla laadida, nt Volvo ID. Siin tehtavad seadistused toimuvad alati rakenduse sees, mitte ülavaates.