Kick-down-funktsioon

Funktsiooni Kick-down kasutatakse maksimaalseks kiirendamiseks nt möödasõidul.

Gaasipedaali lõpuni allavajutamise korral (rohkem kui tavalise kiirendamise puhul) lülitub kohe sisse madalam käik. Selle funktsiooni nimetus on kick-down.

Gaasipedaali lahtilaskmisel kick-down-asendis vahetab käigukast käigu automaatselt üles.

Ohutusfunktsioon

Mootoripöörete arvu liiga suureks tõusmise takistamiseks on käigukasti juhtprogramm varustatud kaitsega madalamale käigule vahetuse vastu.

Käigukast ei luba käigu allavahetust, et ohtlikult suur mootori pöörete arv ei kahjustaks mootorit. Kui juht üritab käiku mootori suurel kiirusel siiski edasi alla lülitada, – jääb esialgne käik sisse.

Kick-down-funktsiooniga saab auto käiku mootorikiirusest olenevalt ühe või mitme astme võrra alla lülitada. Auto lükkab käigu üles, kui auto mootor on saavutanud maksimaalse kiiruse, et vältida mootori kahjustamist.

Seotud dokumendid