Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESC1) puudutavaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1507-Symbol-ESC 19x19
Põleb püsivalt ligikaudu 2 sekunditSüsteemi kontroll pärast mootori käivitamist.
P5-1507-Symbol-ESC 19x19
VilgubSüsteem on aktiveeritud.
P5-1946-Electronic Stability Control in Sport Mode
Lamp põleb pidevaltSportrežiim on aktiveeritud. MÄRKUS. Süsteemi selles režiimis ei inaktiveerida – selle jõudlust vähendatakse osaliselt.
P5-1507-Symbol-ESC 19x19

ESC

Ajutiselt välja lülitatud

Süsteem on piduri liigse temperatuuri tõttu ajutiselt välja lülitatud. Süsteem rakendub automaatselt, kui pidurid on maha jahtunud.
P5-1507-Symbol-ESC 19x19

ESC

Vajab hooldust

Süsteem on välja lülitunud. Peatage auto ohutus kohas, lülitage mootor välja ja käivitage uuesti.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

  1. 1 Electronic Stability Control