Elektripistikute kasutamine

12-voldiseid pistikupesi on võimalik kasutada sellisel toitel töötavate tarvikute jaoks, nt pleierid, jahutuskastid ja mobiiltelefonid.

Selleks et pistikupesadest tuleks voolu, peab auto elektrisüsteem olema madalaimas asendis I. Pistikupesad on aktiivsed seni, kuini käivitusaku laetuse tase ei ole liiga madal.

Kui mootor on välja lülitatud ja auto lukustatud, siis pistikupesad ei tööta. Kui mootor on välja lülitatud ja auto ei ole lukustatud või on lukustatud, aga blokeeritud lukuasend on ajutiselt välja lülitatud, siis töötavad pistikupesad veel seitse minutit.

 Märkus

Kui mootor on välja lülitatud ja kasutusel on elektripistikupesa, võib käivitusaku tühjeneda ning seetõttu võib funktsionaalsus olla piiratud.

Pistikupesadesse ühendatud lisatarvikuid saab kasutada isegi siis, kui auto elektrisüsteem on lahti ühendatud või kasutatakse eelsoojendust. Seetõttu eemaldage pistikud, kui neid ei kasutata, et vältida käivitusaku tühjenemist.

 Hoiatus

  • Ärge kasutage suurte või raskete ühendusvahenditega tarvikuid ─ need võivad pistikupesa kahjustada.
  • Ärge kasutage tarvikuid, mis võivad näiteks auto raadiovastuvõtjates või elektrisüsteemides häireid tekitada.
  • Asetage tarvik sellisesse kohta, kus see auto järsu pidurdamise või kokkupõrke korral ei saaks juhti ega kaassõitjaid vigastada.
  • Jälgige ühendatud tarvikuid ─ need võivad kuumust eraldada ning sõitjaid või salongi põletada.

12-voldiste pistikupesade kasutamine

Eemaldage lukustuskork (tunnelkonsool) või lükake pistikupesa ees olev kaas alla (pakiruum) ning ühendage tarviku pistik.
Eemaldage tarvik ja asetage lukustuskork tagasi (tunnelkonsool) või lükake kaas üles (pakiruum), kui pistikupesa ei kasutata või see on järelevalveta.

 Oluline

Maksimaalne pistikupesaväljund on 120 W (10 A) pistikupesa kohta.