Kütusepaagi korgi avamine ja sulgemine

Kütusekorgi avamiseks vajutage nuppu armatuurlaual.

P5-1507 Fuel filler flap side indicator

Juhiekraani tankimissümbolil olev nool näitab, kummal pool autot asub kütusepaagi kork.

P5-1519-XC90 HYBRID Fuel filler flap button
Vajutage nuppu armatuurlaual.

Kütusepaagi rõhutasanduse eesmärgil avaneb kork teatud viitusega. Juhiekraanil kuvatakse teade Tankimise ettevalmist. Kui valmis, vabastatakse kütusekork lukustusest kuvatakse ja kui süsteem on valmis, ilmub juhiekraanile teade Kütusepaak Tankimiseks valmis. Kui sisepõlemismootor nupuvajutusega sisse lülitatakse, lülitub see tavaliselt välja ja auto läheb elektrirežiimi.

 Märkus

Kui kütuse täiteava klapp on avatud, peab kütuse lisamine toimuma umbes 15 minuti jooksul. Pärast seda suletakse klapp, mis avati nupuvajutusega korgi, ja kütust ei saa enam lisada, kuna pumba otsak suletakse.

Kui klapp suletakse enne tankimise lõpetamist, vajutage nuppu uuesti ja oodake seni, kuni juhiekraanil kuvatakse sõnum Kütusepaak Tankimiseks valmis.

Pärast tankimist sulgege luuk õrna vajutusega.

Seotud dokumendid