Funktsiooni Pilot Assist*1 valimine ja aktiveerimine

Pilot Assist tuleb esmalt valida ja seejärel aktiveerida, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.
P5-1917-Activate and start Pilot Assist
Roheline rool näitab, et Pilot Assist pakub roolimisabi.

Pilot Assist käivitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
  • Sõidurea märgistused peavad olema selged ja auto peab suutma neid tuvastada.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Kiirus ei tohi olla suurem kui 140 km/h (87 mph).
  • Juht peab käed hoidma roolil.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Manuaalkäigukastiga autode korral. Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h (20 miili tunnis).
Vajutage nuppu ◀ (1) või ▶ (3), et kerida funktsiooni Pilot Assist P5-1917-Pilot Assist symbol (4) sümboli juurde.
Sümbol on hall – Pilot Assist on ooterežiimis.
Kui valitud on Pilot Assist – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 (2).
Sümbol on valge – Pilot Assist on käivitatud ja praegune kiirus on salvestatud maksimaalse kiirusena.

Funktsiooni Pilot Assist uuesti aktiveerimine viimasele salvestatud kiirusele

Kui valitud on Pilot Assist – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5.
Püsikiirusehoidja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub jälle viimasena salvestatud kiirusel.

 Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 võib kiirus järsku oluliselt suureneda.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.