Esiistme massaažisätete* määramine

Sätteid saab muuta istmel oleva multifunktsionaalse juhtnupuga ja keskekraanil. Keskekraanil kuvatavad sätted.

Esiistme massaažisätete määramine

Esiistme seljatoes on massaažiseade. Massaaž toimub õhkpatjade abil, millele saab määrata eri sätteid.

Massaažifunktsiooni saab aktiveerida ainult siis, kui auto mootor töötab.

P5-1507-Multifunction front seat-functions
Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida nuppu P5-Icon red circle 1 üles/alla keerates. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.
Valige istmesätete menüüs Massaaž.
Eri massaažifunktsioonide vahel valimiseks kasutage keskekraani või liigutage multifunktsionaalse juhtseadise ülemise P5-Icon red circle 3 / alumiseP5-Icon red circle 5 nupu abil kursorit üles/alla. Muutke valitud funktsiooni sätteid otse keskekraanil noolte abil või kasutage multifunktsionaalse juhtseadise eesmist P5-Icon red circle 2/tagumist P5-Icon red circle 4 nuppu.
  1. * Lisavarustus/tarvik.