Laadimiskaabli temperatuuri jälgimine

Hübriidaku igakordseks ohutuks laadimiseks on laadimiskaabli ja -pistiku juhtseadmel sisseehitatud temperatuuri seireseadmed.

Temperatuuri jälgimine toimub juhtseadmes ja pistikus.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada nõuetele IEC 62196 ja IEC 61851 vastavat temperatuurijälgimisvõimalusega laadimisjuhet.

Seire juhtseadmes

Kui juhtseadme temperatuur on liiga kõrge, siis lülitatakse laadimine välja. See kaitseb elektroonikat. See võib juhtuda näiteks kõrge välistemperatuuri korral ja/või kui päike paistab otse juhtseadmele.

Seire pistikus

Kui laadimiskaabliga ühendatud toiteallika temperatuur on liiga kõrge, siis vähendatakse laadimisvoolu. Kui temperatuur ületab kriitilise taseme, siis katkestatakse laadimine täielikult.

 Oluline

Kui temperatuuri jälgimissüsteem on laadimisvoolu taset korduvalt alandanud ja laadimine on katkestatud, tuleb uurida ülekuumenemise põhjusi ja need kõrvaldada.