Tekstsõnumite hääljuhtimine

Hääljuhtimise abil saate autos funktsioone juhtida, nt lasta ühendatud mobiiltelefonist tekstsõnumeid ette lugeda.

Tekstsõnumite ettelugemine

Seadistused ja menüüd keskekraanil olenevad tarkvaraversioonist.

Enne kui saate kasutada mobiiltelefoni funktsioonide (tekstsõnumid, telefonikõned ja meediapleier) häälkäsklusi, peate autoga ühendama mobiiltelefoni.

Tekstsõnumite ettelugemiseks vajutage rooli paremal pool olevat hääljuhtimise nuppu ning öelge "Read message".

Tekstsõnumite ettelugemine iPhone

iPhone tekstsõnumite ettelugemiseks peate määrama telefonis seade, mis lubab sõnumeid telefonist autosse saata.

Liikuge valikusse Settings.
Valige Bluetooth.
Klõpsake autoga ühenduse loomiseks teabesümbolit (i).
Lülitage sisse Show notifications.

 Märkus

Kõik süsteemi keeled ei toeta häältuvastust. Need, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus P5–1507–Voice control button sümboli abil esile tõstetud. Selle kohta, kust leida teavet, lugege häältuvastuse seadistamise lõigus.