Kohanduva püsikiirusehoidja inaktiveerimine*1

Kohanduvat püsikiirusehoidjat (ACC2) saab inaktiveerida ja välja lülitada.
P5-1507-Adaptive Cruise Control, setting cruise control in standby mode
Vajutage roolil nuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 (1).
Sümbol ja näidikud muutuvad halliks – kohanduv püsikiirusehoidja on ooterežiimis. Ajaintervalli näidik ja sihtmärgi sümbol (kui on aktiveeritud) lülitatakse samuti välja.
Muule funktsioonile lülitumiseks vajutage roolil nuppu ◀ (2) või ▶ (3).
Juhiekraani sümbol ja kohanduva püsikiirusehoidja märgutuli (4) lülitatakse välja – see kustutab salvestatud maksimaalse kiiruse.

 Hoiatus

  • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.
  • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, võib pikivahe hoiatuse funktsioon* juhti lühikesest pikivahest hoiatada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
  3. 2 Adaptive Cruise Control