Soojendusega esiistme aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Istmeid saab soojendada, et juhil ja kaassõitjatel oleks külma ilma puhul mugavam.
P5/P6-1846–Climate–Button seat and steering wheel regulation

Vajutage keskekraani kliimareal vasak- või parempoolset rooli- ja istmenuppu, et avada istme ja rooli juhtnupud.

Kui autol ei ole ventilatsiooniga istmeid või soojendusega rooli (juhipoolel), on soojendusega istmete nupp saadaval otse kliimareal.

P5/P6-1846–Climate–Button seat heat
Vajutage korduvalt soojendusega istmete nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.
Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.

 Hoiatus

Istmesoojendust ei tohi kasutada inimesed, kellel on temperatuuri tõusu puuduliku tunnetuse tõttu raske tajuda või muid raskusi istmesoojenduse nuppude kasutamisel.
  1. * Lisavarustus/tarvik.