Ventileeritud esiistme aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Istmetel on ventilatsioonisüsteem, mis suurendab näiteks kuumas kliimas mugavust.

Ventilatsioonisüsteem koosneb istmetes ja seljatugedes olevatest ventilaatoritest, mis tõmbavad õhku läbi istmepolstri. Jahutusefekt tugevneb salongiõhu jahtumisel. Süsteemi saab aktiveerida töötava mootoriga.

P5/P6-1846–Climate–Button seat and steering wheel regulation

Vajutage keskekraani kliimareal vasak- või parempoolset rooli- ja istmenuppu, et avada istme ja rooli juhtnupud.

Kui autol ei ole soojendusega istmeid või soojendusega rooli (juhipoolel), on ventilatsiooniga istmete nupp saadaval otse kliimareal.

P5/P6-1846–Climate–Button seat ventilation
Vajutage korduvalt ventilatsiooniga istmete nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.
Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid