Aknapesuvedeliku lisamine

Klaasipesuvedelik on vajalik esitulede ja tuuleklaasi puhastamiseks. Kui temperatuur langeb alla külmumispunkti, tuleb kasutada antifriisiga klaasipesuvedelikku.

P5-1507-Refilling washer fluid container

Klaasipesuvedelik täidetakse sinise korgiga mahutisse. Anumat kasutatakse esiklaasi- ja esitulepesuri jaoks*

 Märkus

Kui anumas on alles ligikaudu üks liiter (1 kvart) klaasipesuvedelikku, kuvatakse juhiekraanil teade Pesuvedelik Tase madal Lisage koos sümboliga P5-1507-Washer fluid-symbol.

Ettenähtud kvaliteet: Volvo soovitatav pesuvedelik – kaitseks külmumise eest külma ilma korral ja külmumistemperatuuridel.

 Oluline

Kasutage Volvo originaalset klaasipesuvedelikku või selle võrdväärset pesuvedelikku, mille soovitatav pH tase jääb vahemikku 6 kuni 8; lahjendage (nt 1:1 neutraalse veega).

 Oluline

Külmumistemperatuuri puhul kasutage antifriisi sisaldavat pesuvedelikku, et vedelik ei jäätuks pumbas, anumas ja voolikutes.

Mahutavus:

  • Tulede pesuriga sõidukid: 5,5 liitrit (5,8 kvarti).
  • Tulede pesurita sõidukid: 3,5 liitrit (3,7 kvarti).
  1. * Lisavarustus/tarvik.