Roolisoojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Rooli saab soojendada, et juhil oleks külma ilma puhul mugavam sõita.

Saate valida, kas rooli automaatne soojendamine aktiveeritakse/inaktiveeritakse mootori käivitamisel. Kui automaatne sisselülitumine on aktiveeritud, lülitatakse soojendus sisse madala välistemperatuuri korral.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage Kliima.
Rooli automaatse soojenduse aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Automaatse roolisoojenduse tase.
Kui automaatne käivitus on aktiveeritud, kuvatakse soojendusega rooli nupul kliimareal sümbol A.
Valige Madal, Keskmine või Kõrge, et valida tase pärast funktsiooni aktiveerimist.
  1. * Lisavarustus/tarvik.