Tagumine udutuli

Tagumised udutuled on märgatavalt tugevamad kui tavalised tagatuled ja neid tuleks kasutada ainult halva nähtavuse korral näiteks udus, lumes, suitsus või tolmus, et teised liiklejad näeksid eesliikuvat sõidukit varakult.
P5-1507 Button, rear fog light
Tagumise udutule nupp.

Tagumine udulamp on lamp, mis asub auto tagaosas juhipoolsel küljel.

Tagumise udutule võib sisse lülitada ainult süüteasendis II ja roolikangi valikunupp on asendis P5-1707 Symbol AUTO või P5-1507 Symbol low beam.

Tulede sisse-/väljalülitamiseks vajutage nuppu. Kui tagumine udutuli põleb, süttib juhiekraanil sümbol P5-1507 Symbol rear foglight.

Tagumine udutuli lülitub automaatselt välja, kui auto välja lülitatakse või roolikangi pöördlüliti seatakse asendisse P5-1507 Symbol zero (light) või P5-1507 Symbol position light.

 Märkus

Eeskirjad tagumiste udutulede kasutamise kohta on riigiti erinevad.