Valgustuse lülitid

Erinevaid valgustuse juhtnuppu kasutatakse nii välise kui ka salongivalgustuse muutmiseks. Välise valgustuse lülitamine ja seadistamine toimub vasakpoolsest roolikangist. Sisevalgustuse heledust saab reguleerida armatuurlaua pöördlülitiga.

Väline valgustus

P5-1617 Stalk with turning ring
Valikulüliti vasakpoolsel roolikangil.

Kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II, on pöördlüliti eri asendite jaoks saadaval järgmised funktsioonid.

AsendSpetsifikatsioon
P5-1507 Symbol zero (light)

Päevasõidutuled.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

P5-1507 Symbol position light

Päevasõidutuled ja parktuled.

Gabariidituled, kui auto on pargitud.1

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

P5-1507 Symbol low beam

Lähituled ja gabariidituled.

Kaugtuld on võimalik sisse lülitada.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

P5-1507 Symbol AUTO

Päevasõidutuled ja parktuled päevavalgel.

Lähituled ja gabariidituled hämaras või pimedas või kui eesmine udutuli* ja/või tagumine udutuli põleb.

Kasutada saab funktsiooni Aktiivsed kaugtuled.

Kaugtuled saab aktiveerida, kui lähituled on sisse lülitatud.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

P5-1507-Active high beamcontrol, symbolAktiivsed kaugtuled sisse-/väljalülitatud.

Volvo soovitab sõitmise ajal P5-1707 Symbol AUTO režiimi.

 Hoiatus

Auto valgustussüsteem ei suuda kõigis olukordades (nt udu ja vihma korral) kindlaks teha, kas päevavalgus on liiga nõrk või piisavalt tugev.

Juht peab alati veenduma, et auto tuled oleks liiklusolude jaoks õiges olekus ja vastaks kohaldatavatele liikluseeskirjadele.

Valikuratas armatuurlaual

P5-1507-USA-lighting panel
Pöördlüliti (vasakul) salongivalguse reguleerimiseks.
  1. 1 Kui auto seisab paigal, aga töötab, saab valikulüliti viia muust asendist asendisse P5-1507 Symbol position light, et muude tulede asemel lülitada sisse ainult parktuled.
  2. * Lisavarustus/tarvik.