Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral

Roolimisabil on mitu alamfunktsiooni. Avarii korral rakenduv roolimisabi aitab tähelepanu kaotanud juhti, kes ei pane tähele, et auto liigub vastassuunavööndisse.
P5-1717-City Safety, avoid collision with oncoming traffic
Funktsioon aitab autot tagasi õigele sõidurajale roolida.
  1. P5-Icon red circle 1Vastutulevad sõidukid
  2. P5-Icon red circle 2Teie auto

Samal ajal, kui aktiveeritakse roolimisse sekkumine, aktiveeritakse ka juhiabi kokkupõrkehoiatus. Kokkupõrkehoiatuses olevat pidurdust ei aktiveerita.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 60–140 km/h (37–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Kui auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal läheneb vastassuunast sõiduk, aitab see funktsioon juhil auto tagasi sõidurajale roolida.

Funktsioon ei sekku juhtimisabi rakendamisesse suunatule kasutamise korral. Peale selle, kui funktsioon tuvastab, et juht roolib autot aktiivselt, lükatakse funktsiooni aktiveerimine edasi.