Võtmeta sisenemise sätted*

Võtmeta sisenemiseks saab valida erinevad järjekorrad.
Seadistuse muutmiseks tehke järgmist.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Valige My CarLukustamineVõtmeta avamine

Valige suvand:

  • Kõik uksed – avab kõik uksed korraga lukust.
  • Üks uks – avab valitud ukse lukust.
  1. * Lisavarustus/tarvik.