Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste ja pakiruumi kaane lukustamiseks ning lukust avamiseks.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.
Auto lukustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu P5-1507 Remote key icon for lock/global close.

Lukustamiseks peab juhiuks olema suletud1. Kui muu uks või pakiruumi kaas on avatud, siis nende lukustamine ja alarmiga kaitsmine* toimub alles pärast nende sulgemist. Alarmi liikumisandurid* aktiveeritakse siis, kui kõik uksed ja pakiruumi luuk on suletud ja lukustatud.

 Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispult-võtme autosse lukustamise ohtu.

  • Autosse jäetud kaugjuhtimispult või võtmesilt desaktiveeritakse auto lukustamisel ja signalisatsiooni sisselülitamisel muu kehtiva võtme abil. Samuti desaktiveeritakse sundlukustuse funktsioon. Võti aktiveeritakse uuesti siis, kui auto tehakse lukust lahti.
  • Autosse jäetud Care Key desaktiveeritakse isegi siis, kui auto lukustatakse teenusega Volvo On Call ja aktiveeritakse uuesti siis, kui auto tehakse lukust lahti teenuse Volvo On Call või muu toimiva võtme abil.

Lukustamine, kui pakiruumi kaas on lahti

 Märkus

Kui auto lukustati siis, kui pakiruumi kaas on lahti, ärge unustage kaugjuhtimispulti pakiruumi, kui kaas pannakse kinni ja auto on täiesti lukus2.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

Auto lukust avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking.

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega pakiruumi kaant, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.

Mida teha, kui kaugjuhtimispult ei toimi?

 Märkus

Püüdke autole lähemale liikuda ja seda uuesti lukust avada.

Kui kaugjuhtimispuldiga ei ole võimalik lukustada või lukust avada, võib patarei olla tühi. Sellisel juhul lukustage või avage juhiuks eraldavata võtmega.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kui autol on võtmeta lukustamise / lukust avamise funktsioon*, peavad kõik küljeuksed olema suletud.
  3. 2 Kui auto on varustatud võtmeta lukustamise/avamise funktsiooniga ja süsteem tuvastab, et võti on auto sees, siis pakiruumi kaas ei lukustu selle sulgemisel.*