Eelsoojendus

Eelsoojendus on kliimafunktsioon, mis üritab enne sõitmist saavutada salongis meeldivat temperatuuri.

Eelsoojenduse saab käivitada otse või taimeri abil.

See funktsioon kasutab mitmesuguseid süsteeme.
  • Külma ilma puhul soojendab seisukütteseade salongi sobiva temperatuurini.
  • Kuuma ilma puhul jahutab kliimaseade salongi mugava temperatuurini.
  • Valida saab roolisoojenduse* ja juhi ning eesmise kaassõitja istmesoojenduse* aktiveerimise.
  • Esiklaasi-, tagaklaasi- ja küljepeeglite soojendus aktiveeritakse vajadusel automaatselt.

Eelsoojenduse kasutamisel sooja ilma korral võib õhukonditsioneerist auto alla tilkuda kondensatsioonivett. See on normaalne.

 Märkus

Prekonditsioneerimine on saadaval ainult siis, kui auto on ühendatud pistikupesaga.1 Laadimisjaam, mis ei ole taimeri tõttu pidevalt aktiivne, võib põhjustada eelkonditsioneerimise ebaõnnestumise.

Kui auto ei ole pistikupesaga ühendatud, saab siiski sooja ilma puhul lühikest aega salongi jahutada, kui lülitada eelkonditsioneerimine otse sisse.

 Märkus

Salongi eelsoojenduse puhul saavutab auto mugava temperatuuri ja mitte kliimaseadmesüsteemis seatud temperatuuri.

 Märkus

Eelpuhastus* algab automaatselt pärast eelsoojenduse lõppu.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ei kehti kütusel töötava lisakütteseadme korral.