Temperatuuri reguleerimine esiistme jaoks1

Temperatuuri saab seada esiistme kliimavööndite jaoks sobivale astmele.
P5-1507–Climate–Buttons temperature
Kliimarea temperatuurinupud.
Regulaatori avamiseks vajutage keskekraani kliimareall vasak- või parempoolset temperatuurinuppu.
P5-1507–Climate–Temperature regulation
Temperatuuri regulaatorid

Reguleerige temperatuuri ühel järgmisel viisil.

  • lohistage juhtnupp soovitud temperatuurini või
  • temperatuuri järkjärguliseks suurendamiseks/vähendamiseks vajutage nuppe +−.
Temperatuur muutub ja nupp näitab määratud temperatuuri.

 Märkus

Soojendamist või jahutamist ei saa kiirendada tegelikult soovitud temperatuurist kõrgema või madalama temperatuuri valimisega.
  1. 1 Kahevööndilise kliima puhul ka tagaiste.

Seotud dokumendid