Seisukütteseade

Kui auto eelsoojenduse funktsioon on aktiveeritud, soojendab seisukütteseade enne sõitma hakkamist vastavalt vajadusele salongi.

Seisukütteseade on auto kütteseadme üks kahest alamfunktsioonist. Soojendi asub parempoolse esiratta koopas.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Kui see sümbol juhiekraanil põleb, võib seisukütteseade olla aktiivne.1

 Märkus

Kui kütteseade on aktiveeritud1, võib parempoolse esiratta koopast suitsu eralduda ja kosta madalat undamist. Auto tagaosast võib kosta kütusepumba tiksumist. See on täiesti normaalne.

Seisukütteseade käivitub automaatselt, kui eelsoojenduse funktsioon on aktiveeritud ja salongi on vaja soojendada.

Olenevalt teguritest, nt aku laetuse tase, salongi temperatuur ja ümbritsev temperatuur, on kütteseadmel eri tööajad, aga mitte kunagi pikem kui 30 minutit.

 Märkus

Kui peate seisukütteseadet kasutama, siis veenduge, et auto kütusepaagis oleks piisavalt kütust.1

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et hübriidaku oleks piisavalt laetud. Selleks, et kasutada kütteseadet eelkonditsioneerimiseks, tuleb auto ühendada pistikupesaga.

 Hoiatus

Ärge kasutage eelsoojendust järgmistel juhtudel1.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

 Hoiatus

Kui tunnete kütuse lõhna, näete ebatavaliselt palju suitsu või kostab seisukütteseadmest1 tavatut müra, lülitage kütteseade välja ja eraldage võimaluse korral kaitse. Volvo soovitab parandamiseks ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.
  1. 1 Kehtib kütusel töötava soojendi korral.

Seotud dokumendid