Rakenduse Volvo On Call* kasutamine koos Apple Watch seadmega

Saate kasutada Apple Watch seadet, et pääseda juurde mõnele Volvo On Call rakenduse funktsioonile, nt. seisukliima sisse/välja lülitamiseks ja auto lukustamiseks/lukustuse avamiseks.

Kui rakendus Volvo On Call on installitud telefoni ja ühendatud autoga, on rakenduse funktsioonid automaatselt saadaval teie telefoniga seotud Apple Watch seadmes.

Funktsioonid, mida saab juhtida Apple Watch1 seadmest:

  • Seisukliima juhtimine (käivitamine/seiskamine).
  • Auto kaugkäivitus (käivitamine/seiskamine).
  • Uksed (lukustamine/lukustuse avamine).
  • Auto leidmiseks auto signaali ja/või suunatulede paarisekundiline aktiveerimine.
  • Vaadake arvatavat võimalikku läbisõitu.
  • Vaadake auto asukohta kaardil.

Apple Watch seadme teie telefoniga sidumine

Juhised selle kohta, kuidas Apple Watch seadet teie telefoniga siduda ning vajalikud tehnilised nõuded on toodud Apple kodulehel.

Tehnilised nõuded

Kohaldatava operatsioonisüsteemi tehnilised nõuded ja erinevate mobiiltelefonide ühilduvuse teabe leiate vastava rakenduste poe teabelehelt.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saadaolevad funktsioonid võivad muutuda.