City Safety pidurdab lähenevate sõidukite ees

City Safety aitab juhil kasutada hädapidurdust, kui lähenev sõiduk liigub teie auto rajale.

Kui vastutulev sõiduk liigub teie auto rajale ja kokkupõrget pole võimalik vältida, võib City Safety vähendada auto kiirust, et vähendada kokkupõrke mõju.

P5+6-1817-City Safety, brakes for oncoming vehicles
P5-Icon red circle 1Teie auto
P5-Icon red circle 2Vastutulevad sõidukid
Selleks et see funktsioon töötaks, peavad olema täidetud järgmised tingimused.
  • Teie auto peab liikuma kiiremini kui 4 km/h (3 miili/h).
  • Teelõik peab olema sirge.
  • Autorajal peavad olema selged rajamärgistused.
  • Teie auto peab oma sõidurajal paiknema otse.
  • Vastutulev auto peab olema teie autoraja märgistuste sees.
  • Vastutuleva sõiduki tuled peavad põlema.
  • See funktsioon toimib vaid otsekokkupõrgete korral.
  • See funktsioon tuvastab vaid nelja rattaga sõidukeid.

 Hoiatus

Hoiatused eelseisvast kokkupõrkest vastu liikuva autoga ja pidurdamisega sekkumine toimuvad alati liiga hilja.