Tulefunktsioonide reguleerimine keskekraanil

Keskekraanil saab kohandada ja aktiveerita mitmesuguseid valgusfunktsioone. See puudutab näiteks aktiivset kaugtuld, turvalise kojujõudmise valgustust ja lähenemistuld.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarTuled ja valgustus.
Valige Välisvalgustus või Sisevalgustus ja seejärel funktsioon, mida tuleb kohandada.