Sisepõlemismootori käivitamine ja seiskamine

Täiustatud juhtsüsteem korraldab sisepõlemismootori, elektrimootori või nende mõlema üheaegset tööd. Elektrimootori kasutamisel võib auto mõnikord välistel tingimustel sisepõlemismootori käivitada automaatselt, näiteks madala välitemperatuuri korral, mis on täiesti normaalne. Lisaks käivitub mootor alati, kui hübriidaku laetuse tase on madal.

Kliimaseaded madala temperatuuri korral

Kui välistemperatuur on madal, käivitub sisepõlemismootor mõnikord automaatselt, et saavutada salongis soovitud temperatuur ja õhukvaliteet. Sisepõlemismootori töötamise aega mõjutavad

  • temperatuuri langetamine;
  • ventilaatori kiiruse vähendamine;
  • sõidurežiimi Pure käivitamine.

Elektrimootori kasutamine madala või kõrge välistemperatuuri korral

Kui välistemperatuur on väga madal või väga kõrge, võivad auto sõiduulatus ja elektrimootori kasutamise aeg väheneda ning mõjutada seda, kui tihti sisepõlemismootor automaatselt käivitatakse.

Heitkoguste kontrollimine

Heitkoguste kontrollimise võimalikult energiatõhusa töö tagamiseks peab sisepõlemismootor pärast selle käivitamist mitu minutit töötama. Sisepõlemismootori töötamise aeg oleneb katalüüsmuunduri temperatuurist.