Möödasõiduabi

Möödasõiduabi saab kasutada kohanduva püsikiirusehoidjaga* või funktsiooniga Pilot Assist*. Möödasõiduabi kasutamisel on mitmed kriteeriumid.
Möödasõiduabi aktiveerumiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  • teie ees peab liikuma sõiduk (sihtsõiduk)
  • teie auto praegune kiirus on vähemalt 70 km/h (43 mph)
  • salvestatud kiirus peab olema piisavalt suur möödasõidu ohutuks sooritamiseks.
Möödasõiduabi käivitamiseks tehke järgmist.

Lülitage suunatuled sisse.

Kasutage vasakut suunatuld vasakpoolse rooliga autos ja paremat suunatuld parempoolse rooliga autos.

Möödasõiduabi käivitatakse.

 Hoiatus

Möödasõidu abisüsteemi kasutamisel peab juht pidama meeles, et tingimuste ootamatul muutumisel võib auto soovimatult kiirendada.

Seetõttu tuleks teatud olukordi vältida, nt kui:
  • auto läheneb ära pööramise kohale, mis on samas suunas, kus tavaliselt toimuks möödasõit;
  • eesolev sõiduk aeglustab enne, kui juhi sõiduk on jõudnud möödumisrajale;
  • möödumisrajal liiklus aeglustub;
  • parempoolse rooliga autoga sõidetakse vasakpoolse liiklusega riigis (või vastupidi).

Selliste olukordade vältimiseks lülitage ajutiselt sisse kohanduv kiirusehoidik või lülitage Pilot Assist ooterežiimi.

  1. * Lisavarustus/tarvik.