Privaatlukustuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Privaatlukustus aktiveeritakse keskekraani funktsiooninupuga ja valikulise PIN-koodiga.

 Märkus

Auto peab olema vähemalt süüterežiimis I, et privaatlukustusfunktsioon aktiveeruks.

Privaatlukustusel on kaks koodi.

  • Funktsiooni esmakasutusel luuakse turvakood.
  • Uus PIN-kood valitakse funktsiooni igal aktiveerimisel.

Enne esmakordset kasutamist sisestage turvakood

Turvakood tuleb valida funktsiooni esmakordsel kasutamisel. Turvakoodi saab kasutada privaatlukustuse desaktiveerimiseks, kui valitud PIN-kood on kadunud või unustatud. Turvakood toimib kõigile privaatlukustusfunktsioonidele seatud PIN-koodide PUK-koodina.

Hoidke turvakoodi turvalises kohas.

Turvakoodi loomiseks tehke järgmist.

Vajutage funktsioonivaates privaatlukustuse nuppu.

P5-1646-x90-function button private locking
Kuvatakse hüpikaken.
Sisestage soovitud turvakood ja vajutage nuppu Kinnita.
Turvakood salvestatakse. Privaatsusluku funktsioon on nüüd aktiveerimiseks valmis.

Privaatlukustuse aktiveerimine

 Märkus

Privaatlukustuse aktiveerimisel peab tagaiste lukustuse toimimiseks olema püstasendis.

Vajutage funktsioonivaates privaatlukustuse nuppu.

P5-1646-x90-function button private locking
Kuvatakse hüpikaken.

Sisestage pakiruumi kaane ja tagaistme luku avamiskood ja vajutage nuppu Kinnita.

Pakiruumi kaas ja tagaiste lukustatakse. Lukustamise kinnitamiseks süttib funktsioonivaates nupu kõrval roheline näidik.

Privaatlukustuse väljalülitamine

Vajutage funktsioonivaates privaatlukustuse nuppu.

P5-1646-x90-function button private locking
Kuvatakse hüpikaken.
Sisestage lukustamisel määratud kood ja valige Kinnita.

Pakiruumi kaas ja tagaiste avatakse lukust. Lukust avamise kinnitamiseks roheline näidik funktsioonivaates nupu kõrval kustub.

Ununenud PIN-kood

Kui PIN-kood ununes või see sisestati üle kolme korra valesti, võib privaatlukustuse desaktiveerimiseks kasutada turvakoodi.

Kui auto lukustus avatakse Volvo On Calli* või Volvo On Call rakenduse kaudu, lülitub privaatne lukustus automaatselt välja.

Ununenud turvakood

Kui unustasite ka turvakoodi, võtke privaatlukustuse desaktiveerimiseks ühendust volitatud Volvo edasimüüjaga.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid