Tajutav temperatuur

Kliimaseadmesüsteem reguleerib salongi kliimat lähtuvalt tajutavast temperatuurist, mitte tegelikust temperatuurist.

Salongis valitav temperatuur vastab sellele, kuidas seda tajutakse, kusjuures arvestatakse autos ja auto ümber hetkel valitsevaid tingimusi nagu välistemperatuur, õhu liikumiskiirust, õhuniiskust, päikesekiirgust jne.

Süsteem sisaldab päikeseandurit, mis tuvastab, kummalt poolt paistab päike salongi. See tähendab, et parem- ja vasakpoolse õhutusava temperatuurid võivad erineda, vaatamata sellele, et juhtnupud on mõlema poole osas seadistatud ühele ja samale temperatuurile.

Seotud dokumendid