Sõidupäeviku kasutamine rakendusega Volvo On Call*

Rakendus Volvo On Call saab automaatselt koostada sõidulogi, mis võimaldab vaadata kokkuvõtet kõigist sõitudest. Näiteks on võimalik sõite kategoriseerida ja nimetada ning sõidulogi eksportida.

Sõidulogi sisse- või väljalülitamine

Liikuge vahelehele Rohkem.
Valige Rakenduse seadistused.
Valige suvandi Driving journal seadistused.
Lubage/blokeerige sõidulogi koostamine.

Kui sõidulogi koostamine on lubatud, näevad teie autoga tehtud sõite kõik teie kontoga seotud kasutajad. Logisse on salvestatud viimase 100 päeva teekonnad. Kui sõidulogi koostamine on blokeeritud, ei saada auto uute sõitude kohta teavet. Ükski teie kontoga ühendatud telefon ei näe enam uusi logikandeid.

Pidage meeles, et sõidulogi blokeerimisel olemasolevaid sõite ei kustutata.

Sõidulogi eksportimine

Andmeid on võimalik sõidupäevikust muudesse vormingutesse üle kanda. Seda funktsiooni võib kasutada näiteks ettevõtte autode kuluaruannete koostamiseks. Teavet talletatakse kõigi viimase 100 päeva jooksul autoga tehtud sõitude kohta. Soovitame teil eksportida sõidulogi oma e-posti aadressile, et vältida vanemate kui viimase 100 päeva jooksul tehtud sõitude andmete kaotamist.

Liikuge vahelehele Auto.
Valige Driving journal.
Tõstke esile teekond/teekonnad, mida soovite eksportida.
Vajutage e-posti sümbolit.
Nüüd saate sõidulogi saata Excel-i, CSV või tekstfailina. Faili saab avada arvutis selliste tarkvarade vahendusel nagu Microsoft Excel, Apple Numbers, Google Docs ja OpenOffice.org Calc.

Sõitude kategoriseerimine

Sõidulogi vaates saate sõite rühmitada järgmiselt: Töösõidud, Erasõidud ja Muu. Sõite võib liikide järgi filtreerida ja valida ka kuvatavat ajavahemikku.

Sõidu kustutamine sõidulogist

Liikuge vahelehele Auto.
Valige Driving journal.
Tõstke esile teekond/teekonnad, mille soovite kustutada.
Valige ekraani ülaosast prügikasti sümbol ja vajutage valikut Delete.

Kui autoga on seotud mitu kontot, näevad kõik andmeserveri Volvo On Call sama vaadet. See tähendab, et kui kustutate sõidu, muudate nimesid või liidate sõite telefonis, mõjutavad need muudatused kõiki kasutajaid, kellele see teave kuvatakse.

Sõitude nimetamine

Saate anda oma sõitudele nimed ja lisada ka märkusi.

Liikuge vahelehele Auto.
Valige Driving journal.
Valige muudetav sõit.
Vajutage Title ja andke sõidule nimi.
Kui soovite sõidu kohta teavet lisada, vajutage Note (nt kütusele kulunud summa).
  1. * Lisavarustus/tarvik.