Automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal

Automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal (Auto Hold), tähendab, et kui auto näiteks valgusfoori taga või ristmikul seisab, võib juht piduripedaali vabastada ja pidurdamine jätkub endiselt.

Kui auto on peatunud, aktiveeritakse pidurid automaatselt. Funktsioon võib auto paigalhoidmiseks kasutada kas jalgpidurit või seisupidurit. Funktsioon toimib kõigi kallete puhul. Minema sõites vabastatakse pidurid automaatselt, kui juhil on turvavöö peal ja/või juhipoolne uks on suletud.

 Märkus

Kui pidurdate kallakul seisatamiseks, tuleb piduripedaali enne vabastamist pisut tugevamini vajutada, see aitab vältida auto veeremist.
Seisupidur aktiveeritakse, kui
  • auto lülitatakse välja
  • juhiuks avatakse
  • juhi turvavöö avatakse
  • auto on olnud liikumatu pikemat aega (5–10 minutit)

Auto hold võib erinevas olukorras lülituda ümber ka seisupidurile.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

TähisSpetsifikatsioon
P5-1507 Symbol Auto hold
Sümbol süttib, kui auto paigalhoidmiseks kasutatakse piduripedaali.
P5-1507 Symbol Park brake
Sümbol süttib, kui auto paigalhoidmiseks kasutatakse seisupidurit.