Nõuandeid Android Auto* kasutamiseks

Siin on mõned kasulikud nõuanded Android Auto1 kasutamiseks.
  • Veenduge, et rakendused oleksid uuendatud.
  • Autot käivitades oodake, kuni keskekraan on käivitunud, ühendage seade ja seejärel avage rakendusevaatelt Android Auto.
  • Kui teil tekib Android Auto kasutamisel probleeme, lahutage Android-seade USB-pesast ja ühendage see uuesti USB kaudu. Proovige rakendust seadmes sulgeda ja taaskäivitada.
  • Kui seade on tarkvaraga Android Auto ühendatud, on võimalik meediumifaile Bluetoothi kaudu muus meediamängijas taasesitada. Bluetoothi funktsioon on Android Auto kasutamise ajal sees.
  • Kui ikoon Android Auto on hall, tähendab see, et ükski seade ei ole ühendatud. Kui seadme ühendate, siis ikoon süttib. Kui ikooni pole üldse näha, siis puudub autos seadme ühendamise tugi selleks otstarbeks.
  • Kui seade on ühendatud autoga Bluetoothi kaudu, katkeb ühendus Android Auto kasutamisel. Taastage autos Interneti-ühendus, jagades Internetti Wi-Fi tööpunkti kaudu seadmes.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saadavus võib oleneda riigist.