Kliimaseadme hooldamine

Õhukonditsioneeri süsteemi hooldamine ja remontimine tuleb lasta teostada esindusteeninduses.

Vigade otsing ja parandamine

Õhu konditsioneerimissüsteem sisaldab fluorestsentsaineid. Lekete tuvastamiseks kasutage ultraviolettvalgust.

Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Auto kliimaseadmes on kasutusriigist sõltuvalt freoonivaba külmutusaine R1234yf või R134a. Kliimaseadme külmutusaine tüübi kohta vaadake teavet mootoriruumi katte siseküljel olevalt kleebiselt.

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R134a. Seda süsteemi võib teenindada ja remontida ainult volitatud teenindus.

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R1234yf. SAE J2845 (tehnikute koolitus mobiilse A/C-süsteemi külmutusagensite ohutu hoolduse ja sisalduse alal) nõuete kohaselt tohivad külmutusagensisüsteemi hooldada ja parandada ainult vastava väljaõppe ja sertifikaadiga tehnikud, et tagada süsteemi ohutus.

Seotud dokumendid