Häälvalimise seaded1

Siin saab valida hääljuhtimissüsteemi sätted.
SeadedSüsteemHääljuhtimine
Sätteid saab määrata järgmistes piirkondades:
  • Korda häälkäsklust
  • Sugu
  • Kõne kiirus

Heliseadistused

Helisätted leiate menüüst:

SeadedHeliSüsteemi helitugevusedHääljuhtimine

Keelesätted

Kõnetuvastus ei ole kõigis keeltes võimalik. Kõnetuvastus toimib nendes keeltes, mis on loendis märgitud tähisega P5–1507–Voice control button.

Keele muutmisel vahetub ka menüüde, teadete ja abitekstide keel.

SeadedSüsteemSüsteemi keeled ja ühikudSüsteemi keel
  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.