Süüterežiimi valimine

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.

Süüteasendi valimine

P5-OM-ALL-Start/stop switch
Tunnelkonsoolil paiknev käivitusnupp.
  • Süüteasend 0 – avage auto lukust ja hoidke kaugjuhtpulti autos.

 Märkus

Tasemeni I või II jõudmiseks ilma mootorit käivitamata - ärge vajutage nende süüteasendite valimisel piduri- või manuaalkäigukastiga autodel siduripedaali alla.
  • Süüteasend I - keerake käivitusnuppu päripäeva ja laske see lahti. Nupp naaseb automaatselt algasendisse.
  • Süüteasend II – keerake käivitusnuppu päripäeva ja hoidke seda ligikaudu 5 sekundit selles asendis. Seejärel vabastage nupp – see liigub automaatselt algasendisse.
  • Tagasi süüteasendisse 0 – süüteasenditest I ja II asendisse 0 naasmiseks keerake käivitusnuppu päripäeva ja laske see lahti. Nupp naaseb automaatselt algasendisse.