Automaatne kokkupõrkealarm teenusega Volvo On Call*

Kokkupõrkel teavitab auto sellest automaatselt Volvo On Call-i klienditeenindust või hädaabikeskust, mis saab välja saata abi.

Volvo On Call Klienditeenindus1

Auto ohutussüsteemi käivitumisel, näiteks õnnetuse korral, kui saavutatakse turvavöö pingutite või turvapatjade aktiveerumise tase, helistab auto automaatselt Volvo On Call-i teeninduskeskusele ja muu hulgas saadetakse auto asukohaandmeid sisaldav teade.

  1. Volvo On Call klienditeenindus loob seejärel kõneühenduse auto juhiga ning püüab teha selgeks kokkupõrke raskusastme ning selle, kas inimesed vajavad abi.
  2. Seejärel võtab Volvo On Call klienditeenindus ühendust vajalike instantsidega (politsei, kiirabi, puksiirteenused jne).

Kui verbaalset ühendust ei saa luua, võtab Volvo On Call klienditeenindus ühendust vastavate ametkondadega.

Avaliku hädaabinumbri eelisjärjekorda seadmine1

Süsteemi on võimalik seadistada nii, et auto helistab avaliku hädaabikeskuse numbril, mitte Volvo On Calli teenindusse. Vaadake eraldi juhiseid.

Hädaabikeskus2

Kui auto ohutussüsteem käivitub, nt avarii korral, mille puhul rakenduvad turvavöö pingutid ja turvapadjad, saadetakse automaatselt signaal otse hädaabikeskusesse.

  1. Hädaabikeskus loob seejärel ühenduse autojuhiga ja püüab teha selgeks kokkupõrke raskusastme ning selle, kas inimesed vajavad abi.
  2. Hädaabikeskus saadab vajaliku abi (politsei, kiirabi, puksiirteenused jne).

Hädaabinumber

Kokkupõrkehäire aktiveerimisel püüab süsteem luua ühenduse riigi Volvo On Calli klienditeenindusega. Kui see pole võimalik, suunatakse kõne piirkonna hädaabinumbrile.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saada olevad teenused varieeruvad olenevalt riigist.
  3. 2 Kehtib turgudel, kus puudub Volvo On Call teenusekeskus.