Bluetoothi ühilduvus telefonidega

Bluetooth on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Telefoni ja Volvo Bluetooth süsteemi omavaheliseks ühendamiseks peab telefon autoga ühilduma.

Ühilduvad telefonid ja funktsioonid

Kõik telefonid Volvo Bluetooth-süsteemiga ei ühildu. Telefonidel, mida saab Volvo Bluetooth-süsteemiga ühendada, võivad olla eri funktsioonid, ja süsteemi kõik funktsioonid ei ole igal telefonil saadaval.